Young couple having fun standing together on the tennis court relaxing after the match outdoors

Zużycie części metalowych. Części maszyn zużywają się pod wpływem równoczesnego działania wielu czynników, przy czym zwykle jeden z nich jest decydujący. Praktyczne obserwacje procesów eksploatacji maszyn pozwalają wyróżnić dwa zasadnicze typy zużycia ich elementów. Pierwszy typ zużycia następuje w efekcie tarcia suchego, granicznego lub mieszanego i charakteryzuje go ubytek materiału z powierzchni współpracujących, stopniowo przez cały czas eksploatacji. Ten rodzaj zużycia określa się niekiedy jako ąuasistatyczny. Drugi typ zużycia charakteryzuje początkowy brak ubytku materiału, z biegiem czasu narasta jednak stan zmęczenia wierzchniej warstwy, co uzewnętrznia się łuszczeniem lub pittingiem. Jest to zużycie dynamiczne; występuje ono najczęściej przy tarciu tocznym oraz na powierzchniach roboczych kół zębatych. Wyróżnia się sześć rodzajów zużywania się metalowych elementów maszyn. Zużycie przez sczepianie adhezyjne jest to proces intensywnego niszczenia ciernego powierzchni. Wierzchołki chropowatości powierzchni ulegają plastycznym odkształceniom, pojawiają się miejscowe sczepienia, których rozrywanie prowadzi do głębokich uszkodzeń warstwy zewnętrznej. Na powierzchniach tak niszczonych można zaobserwować ślady mikro-skrawania, bruzdowania oraz przepychania cząstek metalu.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.