Instalacja wentylacyjno-odpylająca stanowiska metalizacji natryskowej składa się z odpowiednich ssaw, przewodów, cyklonu i wentylatora. Ze względu na duże ilości pyłów i par metali szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania działu jest właściwe rozwiązanie wentylacji. W związku z tym prędkość powietrza na wlocie do wyciągu powinna być odpowiednio duża. Należy przyjąć prędkość powietrza na wlocie (okno) wyciągu znad stanowiska pistoletu wynoszącą l,5-3,0 m/s. Przy obliczaniu wentylacji piaskownicy za podstawę należy brać pojemność kabiny piaskowniczej, przy czym powietrze powinno być wymieniane 1500 razy na godzinę. W związku z koniecznością zamontowania w obiegu cyklona i komina wyprowadzającego powietrze ponad dach budynku, a także ze względu na charakter odprowadzanych pyłów wentylatory powinny mieć podciśnienie rzędu 200-300 mm H2O. Przy projektowaniu przewodów od ssawy tokarki do cyklona i wentylatora należy pamiętać, że prędkość powietrza w tych przewodach nie może przekraczać 20 m/s. Na przewodach wentylacyjnych należy umieścić zasuwy umożliwiające odcięcie przewodów do poszczególnych stanowisk.