Woman doing pilates exercises with coach

Najważniejsze cechy trenera personalnego

Praca na stanowisku trenera personalnego reklamowana jest jako wyjątkowo satysfakcjonująca, a do tego nieskomplikowana. O ile jednak prawdą jest to, że sukcesy podopiecznych motywują również samego trenera, o tyle przekonanie, że mamy do czynienia z pracą nieskomplikowaną, nie jest tak naprawdę niczym innym, jak tylko często powtarzanym mitem.
Często mówi się o tym, że wystarczy trener personalny kurs w Gdańsku lub Warszawie i już można czekać na pierwszych podopiecznych. Trudno polemizować z tym, że dobry kurs jest kluczem do sukcesu. Nie można jednak zapominać, że jest on jedynie krokiem w dobrym kierunku. Jeśli marzy nam się praca trenera, musimy mieć świadomość tego, że wymaga ona określonych cech, które należy w sobie wypracowywać latami. Osoba realizująca się w tym zawodzie nie może być przecież zamknięta na kontakt z klientem. Jeśli nie ma daru pozwalającego na szybkie nawiązywanie znajomości, z pewnością nie ma też szans na ich pozyskiwanie. Od trenera personalnego oczekuje się też miłej aparycji. Osoby marzące o zmianie swojego życia chcą się nim przecież inspirować, zaniedbany trener zaś nie będzie nikogo motywować. Klient liczy też na nieustanne wsparcie. Trener powinien więc zawsze znajdować złoty środek między wyrozumiałością i umiejętnością piętnowania błędów.