Powłoki z chromu technicznego w regeneracji części maszyn należy stosować tam, gdzie wymagana jest duża twardość, mała ścieralność oraz duża odporność na korozję. Powłoki techniczne w odróżnieniu od powłok ochronno-dekoracyjnych są znacznie grubsze. Grubość powłok ochronno-dekoracyjnych wynosi 0,25-3 ,Mm, powłok technicznych zaś ? do l mm. Wynika to z różnych wymagań stawianych tym powłokom. Wydajność procesu chromowania technicznego jest mała, stąd bardzo ważne znaczenie ma stosowanie parametrów gwarantujących możliwie jak największą wydajność katodową i stosowanie dużej gęstości prądu. W procesie chromowania technicznego bardzo istotną rolę odgrywa również temperatura i gęstość prądu roztworu kwasu chromowego. Dobranie właściwego stosunku tych parametrów warunkuje otrzymanie pokryć chromowych dobrej jakości. Temperaturę i gęstość prądu można zmieniać, lecz w ścisłej wzajemnej zależności. Wahania temperatury dla ustalonych warunków dopuszczalne są jednak zaledwie w granicach 1-2°C. Najczęściej przy chromowaniu stosuje się temperatury 45-50°C. Temperaturze takiej odpowiada stosunkowo duży zakres pracy i praktycznie najłatwiej jest utrzymać jej stałość przy odpowiedniej gęstości prądu.