Nauka pisania powinna być poprzedzona treningiem, ćwiczeniami i rozgrzewką. Tylko w ten sposób możliwe jest przejście, do właściwej, zasadniczej nauki pisania, która prowadzi do pełnego opanowania tejże czynności.
Jakie są te ćwiczenia poprzedzające? Jak się rozgrzewa młodą rączkę do pracy? Otóż, przede wszystkim, dziecko powinno dużo rysować. Wszelkiego rodzaju rysowanie i kolorowanie to dla malucha doskonałe ćwiczenie i doskonały trening. Dziecko ćwiczy rączkę, usprawnia ją, uczy się trzymania długopisu. Wszystko to powoduje, że dziecko jest coraz bardziej sprawne, jest coraz bardziej wyćwiczone i panuje nad trzymanym w rączce długopisem.
Kolejnym krokiem przygotowań i rozgrzewki jest rysowanie wzorków. I to też można podzielić na dwa etapy. Po pierwsze, jest to wodzenie ołówkiem po narysowanym wzorze. Jest ślad i trzeba go poprawić, jak po konturach. Rączka nabywa w takim ćwiczeniu wzoru do powtarzania. Nabywa nowej umiejętności. Uczy się kontrolowanego ruchu, a nie spontanicznego. Drugi krok to samodzielne odwzorowanie tego samego wzoru.