Emulsje są to roztwory dwufazowe, w których jedna faza rozproszona jest w drugiej w postaci bardzo drobnych cząstek. Do mycia stosuje się emulsje wodne, które otrzymuje się przez dodanie rozpuszczalnika zawierającego emulgatory do wody. Rozpuszczalnik w wodzie ulega zdyspergowaniu. Emulgator bardzo silnie adsorbuje się na powierzchni kropelek tworząc aktywną ich powłokę, która jest częściowo rozpuszczalna w rozpuszczalniku organicznym, częściowo zaś w wodzie. Rozproszone kropelki wykazują większą lub mniejszą zdolność łączenia się między sobą, co prowadzi do podziału emulsji na dwie warstwy: dolną ? wodną i górną ? organiczno-rozpuszczalnikową. W niektórych wypadkach dla utrzymania właściwego stopnia dyspersji emulsji konieczne jest intensywne mieszanie cieczy. Stabilność emulsji zależy od rodzaju i stopnia adsorpcji emulgatora na powierzchni zdyspergowanych cząsteczek rozpuszczalnika. Wysoka stabilność nie zawsze jest pożądana przy czyszczeniu. Bardzo stabilne emulsje bowiem wykazują słabe właściwości myjące. Emulsje średnio stabilne lepiej usuwają zanieczyszczenia filmy porno za darmo.