Układ chłodzenia emulsją składa się z dwóch zbiorników, pompy i przewodów z kurkami. Zbiornik górny wyposażony we wskaźnik poziomu cieczy, kurek spustowy oraz przewód przelewowy zasilany jest ze zbiornika dolnego pompką. Chłodziwo ze zbiornika górnego spływa przewodem gumowym przez kurek odcinający do głowicy, w której znajduje się kurek z wyskalowaną tarczą i wskaźnikiem umożliwiającym ustalenie żądanego wydatku chłodziwa. Jeżeli napawanie prowadzi się w osłonie CO2, chłodziwo kierowane jest bezpośrednio z kurka odcinającego na powierzchnię napawaną. Na suporcie jest umocowana rynna, po której chłodzona ciecz spływa do zbiornika dolnego, skąd po oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych jest pompowana do zbiornika górnego. Układ chłodzenia CO3 składa się z butli gazowej, podgrzewacza gazu, reduktora, zaworu elektromagnetycznego, rotametru tablicowego, dyszy końcówki do prowadzenia elektrody i przewodów gumowych. Podgrzewacz zasilany jest z układu sterowania prądem o napięciu 24 V. Układ wentylacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stworzenia higienicznych warunków pracy osobom obsługującym urządzenie do napawania wyposażono je w układ wentylacji miejscowej. W skład układu wentylacji wchodzi wentylator osiowy, przewody metalowe giętkie, króciec wyciągowy. Króciec wyciągowy tworzy całość z rynną ściekową, umocowaną na suporcie.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.